SKLEP FIRMOWY - wyd. VI


Dodatkowy klucz instalacyjny do wyd. VI

 

Dodatkowy klucz dla posiadaczy wyd. VI, którzy nie zdecydowali się na zakup wyd. VII. W okresie abonamentu dodatkowy klucz był bezpłatny.

Wszystkie ceny zawierają koszt dostawy

Tel. kontaktowy: 601 725 191

Email: tlumacz@slownik-budowlany.pl


Słowniki Branżowe

Słowniki Branżowe - opcja dla osób, które na dzisiaj zainteresowane są zakupem określonej kategorii haseł z możliwością dokupienia pozostałych w przyszłości.

Słowniki branżowe zawierają terminologię polską i angielską z zakresu architektury i nieruchomości, instalacji sanitarnych i inżynierii sanitarnej, instalacji elektrycznych i energetyki, ochrony środowiska i architektury/ inżynierii krajobrazu, geotechniki, zarządzania kontraktami (umowy, przetargi), drogownictwa, kolejnictwa, produkcji i gospodarki magazynowej, BHP i ppoż. Terminologię wszystkich słowników zawiera Słownik budownictwa, infrastruktury i wyposażenia - opcja polecana.

Wszystkie ceny zawierają koszt dostawy. 

Tel. kontaktowy: 601 725 191

Email: tlumacz@slownik-budowlany.pl


Słowniki darmowe

Słowniki darmowe i wersja książkowa (wyd. IV)